Η διά βίου μάθηση είναι το κλειδί. Για τον λόγο αυτό, το Food Security Center έχει δημιουργήσει τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εκπαιδεύουν όχι μόνο τα παιδιά και τους νέους, αλλά και τους ενήλικες.

 

Από πού ξεκινάμε;

Ξεκινάμε από το να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν την περιβαλλοντική και κοινωνική κατάσταση - όχι μόνο του σήμερα, αλλά και του αύριο. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους πολίτες και να τους οδηγήσουμε σε έναν υπεύθυνο τρόπο σκέψης και δράσης. Αυτό θα τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις. Ποιες είναι, όμως, οι προκλήσεις αυτές; Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις, εμείς όμως θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε σε μία:

Την επισιτιστική ασφάλεια. Όχι, δεν αφορά μόνο τη Διατροφή. Αφορά την Κλιματική Αλλαγή. Την Υπερθέρμανση του Πλανήτη, την Λειψυδρία, την Περιβαλλοντική Υποβάθμιση, την Απώλεια της Βιοποικιλότητας και -ναι!- την Πείνα. Όλοι αυτοί οι όροι κρύβονται πίσω από αυτές τις δύο λέξεις και είμαστε πρόθυμοι να τους φέρουμε στο φως και να βοηθήσουμε μικρούς και μεγάλους να κατανοήσουν πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Και η εκπαίδευση είναι -δίχως αμφιβολία- το κλειδί για να πετύχουμε τον στόχο μας. Εκπαίδευση μέσα και έξω από την τάξη. Προκειμένου να το πετύχουμε, επιστρατεύουμε τους τρεις βασικούς τύπους εκπαίδευσης: Τυπική, Άτυπη και Μη τυπική.

 

  • Τυπική εκπαίδευση: Πρόκειται για το θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο ακολουθεί ένα συγκεκριμένο θερμικό πλαίσιο και ένα τυπικό χρονοδιάγραμμα. Η τυπική εκπαίδευση συνήθως πραγματοποιείται στο σχολείο. Εκεί, ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει βασικές ή ακαδημαϊκές δεξιότητες και να μάθει οργανώνει σωστά πληροφορίες βάσει γεγονότων.

  • Άτυπη εκπαίδευση: Πρόκειται για μία μη οργανωμένη και πολλές φορές μη συστηματική μορφή εκπαίδευσης η οποία μπορεί να προκύψει μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες ενός ατόμου στο σπίτι, την εργασία, μέσω της ανάγνωσης ενός βιβλίου ή μιας εφημερίδας, μέσω της τηλεόρασης και -γενικά- μέσα από την επαφή και την έκθεση ενός ατόμου στο ευρύτερο περιβάλλον. Με λίγα λόγια, η άτυπη εκπαίδευση, συνίσταται κυρίως από τις εμπειρίες του ατόμου τόσο μέσα στην οικογένεια, όσο και στην κοινωνία.  

  • Μη τυπική εκπαίδευση: Πρόκειται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούνται έξω από το πλαίσιο που ορίζει η τυπική εκπαίδευση και στοχεύει να εφοδιάσει με γνώσεις συγκεκριμένες ομάδες ατόμων – όχι μόνο παιδιών, αλλά και ενηλίκων. Η μη τυπική εκπαίδευση στοχεύει στο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας για την οποία προορίζεται. Αυτό απαιτεί ευελιξία όχι μόνο όσον αφορά τον τόπο παρουσίασης των προγραμμάτων, αλλά και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται.

Η διά βίου μάθηση είναι το κλειδί. Για τον λόγο αυτό, το Food Security Center έχει δημιουργήσει τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εκπαιδεύουν όχι μόνο τα παιδιά και τους νέους, αλλά και τους ενήλικες.

 

Από πού ξεκινάμε;

Ξεκινάμε από το να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν την περιβαλλοντική και κοινωνική κατάσταση - όχι μόνο του σήμερα, αλλά και του αύριο. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους πολίτες και να τους οδηγήσουμε σε έναν υπεύθυνο τρόπο σκέψης και δράσης. Αυτό θα τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις. Ποιες είναι, όμως, οι προκλήσεις αυτές; Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις, εμείς όμως θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε σε μία:

Την επισιτιστική ασφάλεια. Όχι, δεν αφορά μόνο τη Διατροφή. Αφορά την Κλιματική Αλλαγή. Την Υπερθέρμανση του Πλανήτη, την Λειψυδρία, την Περιβαλλοντική Υποβάθμιση, την Απώλεια της Βιοποικιλότητας και -ναι!- την Πείνα. Όλοι αυτοί οι όροι κρύβονται πίσω από αυτές τις δύο λέξεις και είμαστε πρόθυμοι να τους φέρουμε στο φως και να βοηθήσουμε μικρούς και μεγάλους να κατανοήσουν πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Και η εκπαίδευση είναι -δίχως αμφιβολία- το κλειδί για να πετύχουμε τον στόχο μας. Εκπαίδευση μέσα και έξω από την τάξη. Προκειμένου να το πετύχουμε, επιστρατεύουμε τους τρεις βασικούς τύπους εκπαίδευσης: Τυπική, Άτυπη και Μη τυπική.

 

  • Τυπική εκπαίδευση: Πρόκειται για το θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο ακολουθεί ένα συγκεκριμένο θερμικό πλαίσιο και ένα τυπικό χρονοδιάγραμμα. Η τυπική εκπαίδευση συνήθως πραγματοποιείται στο σχολείο. Εκεί, ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει βασικές ή ακαδημαϊκές δεξιότητες και να μάθει οργανώνει σωστά πληροφορίες βάσει γεγονότων.

  • Άτυπη εκπαίδευση: Πρόκειται για μία μη οργανωμένη και πολλές φορές μη συστηματική μορφή εκπαίδευσης η οποία μπορεί να προκύψει μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες ενός ατόμου στο σπίτι, την εργασία, μέσω της ανάγνωσης ενός βιβλίου ή μιας εφημερίδας, μέσω της τηλεόρασης και -γενικά- μέσα από την επαφή και την έκθεση ενός ατόμου στο ευρύτερο περιβάλλον. Με λίγα λόγια, η άτυπη εκπαίδευση, συνίσταται κυρίως από τις εμπειρίες του ατόμου τόσο μέσα στην οικογένεια, όσο και στην κοινωνία.  

  • Μη τυπική εκπαίδευση: Πρόκειται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούνται έξω από το πλαίσιο που ορίζει η τυπική εκπαίδευση και στοχεύει να εφοδιάσει με γνώσεις συγκεκριμένες ομάδες ατόμων – όχι μόνο παιδιών, αλλά και ενηλίκων. Η μη τυπική εκπαίδευση στοχεύει στο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας για την οποία προορίζεται. Αυτό απαιτεί ευελιξία όχι μόνο όσον αφορά τον τόπο παρουσίασης των προγραμμάτων, αλλά και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται.

Στο Food Security Center, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση –και συγκεκριμένα η δια βίου μάθηση– αποτελεί το κλειδί μιας επερχόμενης αλλαγής. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, σχηματίσαμε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί τόσο για τα παιδιά και τους νέους, όσο και για ομάδες ενηλίκων.

 

Αυτά είναι τα εξής:

 

Μαχητές της τροφής | Πώς ο τρόπος που επιλέγουμε και... αντιμετωπίζουμε τα τρόφιμα επηρεάζει τον πλανήτη; Κάθε επιλογή που κάνουμε όσον αφορά την τροφή μας συνδέεται με τον πλανήτη μας με πολλούς τρόπους τους οποίους ίσως να μην μπορούμε να καταλάβουμε, εκτός αν... κάποιος μας μιλήσει γι' αυτούς!

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

 

Τρεφόμαστε έξυπνα | Το αντίκτυπο που μπορεί να έχει το… πιάτο σας απέναντι στον πλανήτη, μπορεί να σας εκπλήξει! Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να εισαγάγει τόσο τα παιδιά, όσο και τους ενήλικες, σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο διατροφής, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την υγεία τους. 

Διαβάστε περισσότερα, εδώ. 

 

"Πράσινοι" αγρότες | Η αγρο-οικολογία και άλλες έξυπνες και πράσινες λύσεις έχουν κάνει την γεωργία πιο ... μοντέρνα (και ουσιαστική) από ποτέ. Ναι, το να είναι κανείς αγρότης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν, όμως, χιλιάδες λόγοι για τους οποίους αξίζει να το προσπαθήσει. Η γεωργία μπορεί να κάνει τους ανθρώπους πιο ισχυρούς, ανεξάρτητους και υγιείς – και μάλιστα, όχι μόνο τους άνδρες, αλλά και τις γυναίκες!

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

 

Φύλακες του νερού | Το νερό που καταναλώνει κανείς, δεν είναι μόνο το νερό το οποίο πίνει. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του νερού το οποίο δεν πίνεται, αλλά… τρώγεται! Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το νερό συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανανεώσιμους πόρους. Αυτό, ισχύει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το σπαταλάμε.

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

2019-top-rated-awards-badge-embed.png